Palvelut

  • Rakennussuunnitteluun keskittyvät arkkitehtitehtävät: tilojen, pihojen, julkisivujen ja kalusteiden suunnittelu pientaloista keskisuuriin kohteisiin
  • Luonnos- ja toteutussuunnitelmat sekä rakennuslupaprosessit
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
  • Suunnittelun lähtötietojen kartoitus: rakennusmittaukset, rakennuspaikan pintavaaitseminen ja tyylimäärittelyt
  • Korjausneuvonta, rakennusosien kuntoarvioiminen rakenteita rikkomatta sekä ratkaisut vanhoihin rakennuskohteisiin
  • Kokonaisvaltainen suunnittelupalvelu - hyvät yhteistyöverkostot rakennusalan erikoisosaajien kanssa
Alikyläntie 14, 36600 PÄLKÄNE, puh. 040 - 540 8762
sallapaakkunainen@ark-akkuna.fi

© Arkkitehtitoimisto Akkuna 2019. All rights reserved. Site by Aidia.